GDPR (General Data Protection Regulation) je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie), ktoré vstupuje do platnosti od 25.05.2018 vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti zodpovedná osoba: p. Ing. Ján Vyšný, e-mailový kontakt: trans_coopera_lm@stonline.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

  • Evidencie a vybavenia objednávok
  • Kontaktovania klientov – viac informácií TU,
  • Evidencie dodávateľov tovarov a služieb

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.